Öppethållningstider 4-6.12

Öppethållningstider 4-6.12

 

Måndag  4.12                                            07:00 –  21:00
Lunch                                                         11:00 – 14:00

Tisdag 5.12                                                 07:00 - 16:00
Lunch                                                          11:00 - 14:00

Onsdag 6.12                                                08:00 - 12:00

Hotellgäster betjänas via dejourtelefonen  +358 67887100  / +358 447887111